ورقهای پلی کربنات

ورقهای پلی کربنات سقفی در طرح پانلهای سقفی پنج گام بوده و به عنوان نورگیر سقف در فواصل منظم و مورد نیاز به همراه پانلهای سقفی، مورد استفاده قرار می گیرند. ورقهای پلی کربنات دارای ضخامت 3/0 ± 2 میلیمتر بوده و در دو نوع شفاف و مات (دوغی) قابل تولید می باشد.

نمایش یک نتیجه