رزومه
_

رزومه ما

شرکت آرمه فولاد آسیا با بیش از ۱۲ سال سابقه در تولید و نصب ساندویچ پانل در تمام نقاط ایران با رزومه ای درخشان در خدمت مشتریان عزیز بوده است. هموطنان گرامی در هر مکان و زمان قادر خواهید بود از خدمات و مشاوره ما در انتخاب ساندویچ پانل بر اساس محاسبه متراژ، برآورد قیمت و نحوه اجرای آن بهره ببرید.

رديفنام مشتري هاموضوعمحل اجرا
۱شرکت عطا طب نوينپوشش سولهچمستان(نور)
۲بيمارستان امام خمينيپوشش سوله ادارياروميه
۳بيمارستان شهيد عارفيانسقف بيمارستان و ديوار و سقف داروخانهاروميه
۴شرکت مرغ بهپرورسالن مرغدارياروميه
۵شرکت چي چست مرغسالن مرغدارياروميه
۶شرکت مرغ فردوسسالن مرغدارياروميه
۷شرکت بام گام عايقپوشش سولهاروميه
۸شرکت بلورين سيبسردخانهاروميه
۹شرکت ايلمان شيرسردخانه و گرم خانهشاهيندژ
۱۰شرکت دشت پهناور آذربايجانپوشش سالن ورزشي نوسازي مدارسسرو
۱۱مرغداري تعاوني ۲۸ پيرانشهرپوشش سقفپيرانشهر
۱۲مرغداري رشيد رستميپوشش سقفمياندوآب
۱۳شرکت داروسازي کيهان دارو شيمياتاق تميزاروميه
۱۴شرکت اروم آداپوشش سقفاروميه
۱۵شرکت آذر شهدپوشش ديواراروميه
۱۶شرکت آساديسپوشش سقف و ديوارمشهد
۱۷شرکت به گزين صنعت سبلانپوشش سقف و ديواراردبيل
۱۸معاونت آماد و پشتيباني نيروي انتظاميپوشش سقفاروميه
۱۹مرغ مادر فلامينگوپوشش سقف و ديوار مرغداريمرند
۲۰شرکت فارفمپوشش سالن ورزشي نوسازي مدارساروميه
۲۱شرکت کهن دژپوشش سقفپارس آباد
۲۲شرکت بناگرسقف و ديوار کانکستهران
۲۳شرکت اطلس قوش آذربايجانپوشش سقف سالن مرغدارياروميه
۲۴شرکت توان مرغ مهابادپوشش سقف سالن مرغداريمهاباد
۲۵شرکت بام گام عايقپوشش ديوار و سقف کارخانه ايزوگاماروميه
۲۶صنايع اتاق تميز بهارکلين روم کارخانه داروسازي ياسوج
۲۷سايت هسته اي نطنز شرکت متساکلين روم و پانل سقف و ديوارنطنز
۲۸نور صنعت فردوسکلين رومکرج
۲۹شرکت آذر شهدپوشش ديوار کارخانه شکلاتاروميه
۳۰موسسه شهيد رجائيپوشش ديوار و سقف کارگاه دولت آبادتهران
۳۱شرکت سروش رفاه پارسيانپوشش سقف سالنزنجان
۳۲گمرک آستاراپوشش سقف سالن ورزشيآستارا
۳۳شرکت پارس کوير اروندپوشش ديوار و سقف کارخانه لگرانديزد
۳۴دانشگاه شهيد بهشتيکلين روم مرکز رشد و ليزرتهران
۳۵بانک مسکن ( مديريت شعب )ساختمان پيش ساختهتهران
۳۶شرکت اروم صبا نانگرمخانهاروميه
۳۷شرکت اروم دنار سو بهارانسردخانه اروميه
۳۸صنايع بسته بندي سهمانپوشش سقف سالن اروميه
۳۹شرکت تلکام آواساخت کانکستهران
۴۰شرکت ماشين سازي بوکانپوشش ديوار سالنبوکان
۴۱شرکت بنا سنگپوشش سقفاروميه
۴۲شرکت شقايق درخشان رنگينپوشش ديواراروميه
۴۳شرکت پرگلپوشش سقف سالن مرغداري اروميه
۴۴شرکت مخابرات اروميهساخت کانکساروميه
۴۵تالار کنفرانسپوشش سقف و ديوار تالار کنفرانسپيرانشهر
۴۶بيمارستان شهداي کارگر يزدپوشش سقف و ديواريزد
۴۷شرکت پاک انديشان شهر آذرپوشش ديواراروميه
۴۸بيمارستان شمسپوشش سقف و ديوار اروميه
۴۹شرکت تعاوني دنياي سبز آذربايجانساخت اتاق اداري اروميه
۵۰شرکت شهد آبساخت گرمخانهاروميه
۵۱شرکت پتروشيمي اروندپوشش سقف و ديوار بندر امام خميني
۵۲سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري اروميهساخت کانکساروميه
۵۳شرکت تعاوني مصرف ارکساخت فروشگاه اروميه
۵۴شرکت آذين کارتنپوشش سقف و ديواراروميه
۵۵شرکت پل سالان غربپوشش سقف آبگرم شوط شوط
۵۶شرکت اروم کانکسپوشش سقف و ديوار کانکساروميه
۵۷کلينيک ساختماني سازه گستر هورامپوشش سقف و ديوارسنندج
۵۸شرکت آرد سنبل مهابادپوشش سقف و ديوار سالنهاي صنعتيمهاباد
۵۹بهداري منطقه شمالغرب سپاه پاسدارانساخت داروخانه و پوشش سقف اروميه
۶۰شرکت قزل دشت مهابادپوشش سقف و ديوار سالنهاي صنعتي مهاباد
۶۱شرکت ابنيه سازان آردنپوشش سقف و ديواراروميه
۶۲بيمارستان شهداي شوطپارتيشن بندي داخليشوط
۶۳شرکت جغاتوپوشش سقف و ديوار بيمارستانبوکان
۶۴شرکت مارال صنعت جاويدپوشش سقف و ديوار اروميه
۶۵شرکت شيمي الوندپوشش ديوارقزوين
۶۶شرکت کاوشگران پيام آور پوشش ديوارقزوين
۶۷شرکت داداش برادر شونيز (سايت تبريز)پوشش سولهتبريز
۶۸شرکت داداش برادر شونيز (سايت کرمانشاه)پوشش سولهکرمانشاه
۶۹دانشگاه شهد بهشتي تهرانمرکز تحقيقات پروتئين کلين رومتهران
۷۰ دانشگاه شهيد بهشتي تهرانمرکز تحقيقات ابن سينا کلين رومتهران
۷۱پروژه ره آورد تامين وابسته به شستاکلين رومساوه
۷۲شرکت توان کاران صنعت پيشروپوشش ديوارتهران
۷۳شرکت توليدي و صنعتي محورسازان چي چستپوشش ديوار و سقف اروميه
۷۴شرکت سان سان شهدپوشش سقف و ديواراروميه
۷۵شرکت ترش نارينپوشش سقف و ديواراروميه
۷۶شرکت بارژ بنيانپوشش سقف سولهسلماس
۷۷هتل آناپوشش ديواراروميه
۷۸قنادي بي بيپوشش ديواراروميه
۷۹پتروشيمي اروند (واحد شستشوي نمک)پوشش سقفسربندر
۸۰شرکت توليد داروکلين روم تهران
۸۱شرکت داروسازي سپيداجکلين روماشتهارد
۸۲شرکت ماشين سازي بوکانپوشش سقف و ديواربوکان
۸۳شرکت ايمن بتن شهرداريپوشش ديواراروميه
۸۴شرکت طيور غربپوشش سقف و ديواراروميه
۸۵شرکت تعاوني مصرف ارکپوشش سقف و ديوار اروميه
۸۶صدا و سيماي استان آذربايجان غربيپوشش سقفاروميه
۸۷بيمارستان اميدپوشش سقف و ديوار اروميه
۸۸شرکت مخابرات استان آذربايجان غربيساخت کانکس نگهبانياروميه
۸۹شرکت نانوژاو دارودرب کلين رومتهران
۹۰شرکت آسادتجهيز کارگاهپلدشت
۹۱شرکت نيک آزمون آذربايجانپوشش سقفاروميه
۹۲شرکت آذر لبن شادگرمخانهاروميه
۹۳شرکت دژ سازان غيور آذربايجانپوشش سقفاروميه
۹۴شرکت نو آوران برق آرياپوشش سقف و ديوارتهران
۹۵شرکت پگاه آذر بايجان غربيپوشش ديواراروميه
۹۶شرکت آبا بنا اسکان سازهپوشش سقفزنجان
۹۷شرکت پل فيلمپوشش ديوار و سقف قزوين
۹۸بيمارستان آذربايجانپوشش سقف و ديواراروميه
۹۹شرکت جيکوپوشش سقف و ديوارتهران
۱۰۰بيمارستان خيريه الغديرپوشش سقف و ديوارتهران
۱۰۱بيمارستان شهيد مصطفي خميني ايلامپوشش سقفايلام
۱۰۲شرکت پارميدادپوشش سقف بروجرد
۱۰۳شرکت آذر نوين انرژي اروميهپوشش سقف و ديوار اروميه
۱۰۴شرکت آرمه پي عميقتجهيز کارگاه پايانه مرزي سرو
۱۰۵شرکت اروم گوهر شهريارپوشش سقف و ديواراروميه
۱۰۶شرکت برنا کليد البرزپوشش ديوارتهران
۱۰۷شرکت فرش ابريشمپوشش ديوارمياندوآب
۱۰۸شرکت توسعه بن دا فراورکلين رومتهران
۱۰۹شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايرانکلين رومتهران
۱۱۰شرکت انرژي سازه آبانپوشش سقف و ديوارتهران
۱۱۱شرکت توسعه فراورده هاي غذايي مانيکلين رومبناب
۱۱۲شرکت پخش رازيپوشش سقف و ديوار اروميه
۱۱۳شرکت پلي شيميپوشش سقف و ديوار جلفا
۱۱۴شرکت داروسازي سپيداجکلين روماشتهارد
۱۱۵شرکت آذين کارتنپارتيشن بندياروميه
۱۱۶شرکت ابريشم پلاست ايرانيانپوشش ديوار مياندوآب
۱۱۷شرکت فني و مهندسي فضاسازان بوژانپارتيشن بنديالبرز
۱۱۸شرکت توسعه بن دا فرآورپارتيشن بنديتهران
۱۱۹شرکت صنعتي رخش تريلر آذرپوشش يخچال تريلراروميه
۱۲۰شرکت تعاوني بانوان گل ياس کبود کاشانپارتيشن بندي کاشان
۱۲۱دانشگاه شهيد بهشتيکلين رومتهران
۱۲۲شرکت درب پلاستيک ستارهکلين روماشتهارد
۱۲۳شرکت آرد قزل دشت مهابادپوشش سقف و ديوارمهاباد
۱۲۴شرکت اروم گوهر شهريارپوشش سقفاروميه
۱۲۵قرارگاه حمزه سيد الشهداپوشش کانکساروميه
۱۲۶شرکت صنايع پرسو الکتريککلين رومشهرک صنعتي بهارستان
۱۲۷شرکت آروند فن پارسکلين رومشهرک صنعتي بهارستان
۱۲۸شرکت مرغداري گوشتي تابان بوکانپوشش سقفبوکان
۱۲۹شرکت تعاوني ۱۳۶ کشتارگاه صنعتي مرغ برآيند اروميهسردخانه اروميه
۱۳۰شرکت اروم آداپوشش سقف و ديوار اروميه
۱۳۱شرکت دارويي و مکمل سازي هشتگردکلين رومهشتگرد
۱۳۲شرکت آرد سنبل مهابادپوشش سقفاروميه
۱۳۳شرکت نيک سلامت عرفان پايدارپارنيشن بنديتهران
۱۳۴شرکت ساتراب اقليمپوشش سقفمازندران
۱۳۵شرکت داروسازي تمادکلين رومتهران
۱۳۶شرکت آراسته گستران پاسارگادکلين روم اشتهارد
۱۳۷شرکت صنايع پزشکي فارمدکلين روماشتهارد
۱۳۸شرکت مدوي طب پويانپوشش ديواراشتهارد
۱۳۹شرکت رهپويان فناور صادقکلين روم (واکسن کرونا – بهارات)تهران
۱۴۰شرکت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالککلين رومشهرک صنعتي کاوه
۱۴۱شرکت توسعه مبادلات بازرگاني بين المللي ره رشدپوشش ديوارتهران
۱۴۲شرکت شيشه شناور اردکانپوشش ديواراردکان
۱۴۳صنايع پتروشيمي مسجد سليمانپوشش سقف و ديوار پتروشيميمسجد سليمان
۱۴۴شرکت عمارت سازان پايش آيندگانپوشش ديوارتهران
۱۴۵شرکت شفا فارمدکلين روم (واکسن کرونا-کوو برکت)البرز
۱۴۶شرکت جغاتوپوشش سقف بيمارستانپيرانشهر
۱۴۷شرکت کابل کنترل ايرانپوشش ديوارقزوين
۱۴۸شرکت آويد سينا فارمدکلين روم ملارد
۱۴۹شرکت پيام عصر آدينهپوشش سقف و ديوار و پارتيشن بنديتهران
۱۵۰شرکت توسعه آلفاکلين روم تهران
۱۵۱شرکت به بان فارمد لوتوسکلين رومگرگان – شهرک صنعتي آق قلا
۱۵۲شرکت تدبير تجارت فولادپوشش ديوارتهران
۱۵۳شرکت داروسازي سهاکلين رومکرج
۱۵۴شرکت تاتائوپوشش سقفاروميه
۱۵۵شرکت تبريد سازان ادمانپوشش سقف و ديواراروميه
۱۵۶شرکت مهندسي تجهيزات نيرو و انرژي آرا تکپوشش سقفسلفچگان
۱۵۷شرکت انديشگران صنعت فارمد ايرانيانکلين رومتهران
۱۵۸شرکت اوستا سينا طبکلين رومتهران
۱۵۹شرکت رسام طب آرياپوشش سقف و ديوارالبرز
۱۶۰شرکت آروند فن پارسکلين رومالبرز
۱۶۱شرکت توسعه فراورده هاي غذايي مانيپوشش ديواربناب
۱۶۲شرکت سپيداجکلين روماشتهارد
۱۶۳شرکت خدمات چاپ و بسته بندي توژرنگپوشش سقفصفا دشت
۱۶۴شرکت تهويه اتاق تميز مهرکلين رومقزوين
۱۶۵شرکت آهن و فولاد صفاهان فلز احسانپوشش سقف و ديوار اصفهان
۱۶۶شرکت توانگران سپهر فردا جمپوشش ديوارساوه – شهرک صنعتي کاوه
۱۶۷شرکت پترو سيال پيشرو آرتاپوشش سقف و ديواراصفهان
۱۶۸شرکت ترش نارينپوشش سقف و ديوار اروميه